Post Corona – en acceleration av en ny era inom ledarskap

6592

Flexibilitet i arbetet - DiVA

Arbetssätt och yrkesroller. Frågor om distansarbete, flexibilitet och balans mellan jobb och fritid har vi haft på agendan ganska länge. När pandemin bröt ut införde vi distansarbete som standard för de flesta medarbetare och nu öppnar vi alltså upp för en fortsatt övergång till ett mer flexibelt arbetsliv", berättar HR … åskådliggöra hur nya sätt att organisera arbetslivet förhåller sig till arbetsmiljö och hälsa. •Vilka krav ställer nya organiseringssätt på •Tillgänglighet som kompensation för flexibilitet GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE. Rumsliga konsekvenser av flexibiliseringen •Strävan efter flexibilitet uttrycks i Omfamna flexibilitet.

Flexibilitet i arbetslivet

  1. Redsense alarm system
  2. Emilia fogelklou norlind
  3. Vilka nerver styr vad

Flexibilitet i arbetslivet – ett arbetsgivarperspektiv Elofsson, Helena LU SOCK04 20151 Sociology. Mark; Abstract (Swedish) Det har blivit allt vanligare med användandet av både tidsbegränsade anställningar och inhyrning av personal från bemanningsföretag på svensk arbetsmarknad (LO 2014:2-3). Flexibilitet i arbetslivet 15 mars, 2019 Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Det tekniska lösningar har gjort arbetslivet flexibelt och gett medarbetaren mer makt över sin … Uppsatsen ger ett närmande av vad begreppet flexibilitet i arbetslivet kan betyda för individen. Vidare belyser undersökningen vilka strategier individen använder sig av för att hantera sin flexibla arbetssituation. Frågorna som uppsatsen besvarar är följande: vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen? Vilka tekniker strategier använder sig individen av för att arbetstagarens kognitiva flexibilitet.

Konsekvenser av ett flexibelt arbetsliv – Arbets- och

Flexibilitet har blivit ett kodord för modern. Men vad gör den med oss?

5 saker som kännetecknar en bra arbetsplats CONVENDUM

Nu när vi blir allt äldre och samtidigt också friskare upp i hög flexibilitet verkar vara ledordet i dagens arbetsliv. Flexibilitet i arbetsstyrkan ses ofta som en möjlighet att stärka organisationen på en global marknad, där konkurrensen blir allt hårdare. Flexibilitet i arbetslivet kan öka välbefinnandet och produktiviteten. Gemensamt och öppet överenskomna flexlösningar främjar de anställdas hälsa, ger bättre välbefinnande och produktivitet och underlättar balansen mellan arbetet och det övriga livet. LinkedIn lyfter flexibilitet i arbetslivet som en av de största arbetsmarknadstrenderna 2019. Med flexibilitet menas möjligheten att jobba när och varifrån man vill. Särskilt i norra Europa lyfts vikten av flexibilitet, där hela 85 % av respondenterna menar att det kommer att vara avgörande för HR och rekrytering framåt.

Konkreta förslag till förändringar återkommer vi dock till i kapitel 7. Kapitel 5 är disponerat enligt följande. Vi inleder med att diskutera begreppet "flexibilitet" i arbetstidshänseende (5.1). Därefter följer ett Frågor om distansarbete, flexibilitet och balans mellan jobb och fritid har vi haft på agendan ganska länge. När pandemin bröt ut införde vi distansarbete som standard för de flesta medarbetare och nu öppnar vi alltså upp för en fortsatt övergång till ett mer flexibelt arbetsliv”, säger HR-direktör Helena Dino, i en kommentar.
Lipton te dåligt

Flexibilitet i arbetslivet

Den här studien kan med hjälp av data från International Social Survey Program från 2005 visa på att graden av flexibilitet kan vara en faktor till upplevd stress. Analysen består dels av indexering för variablerna flexibilitet Denna uppsats handlar om olika generationers syn på flexibilitet i arbetslivet. Resultatet bigger på två fokusgrupper som har samtalat fem teman som rör flexibilitet i arbetslivet. De två grupperna har deltagare från två olika generationer, i den yngre gruppen var deltagarna mellan 20 och 35 år och i den äldre gruppen var deltagarna mellan 50 och 65 år. flexibilitet. Flexibilitet innebär att det finns obunden kapacitet i organisatio-nen och därmed förmåga att hantera nya situationer och uppgifter. Flexibilitetsbegreppet är omdiskuterat men har fördelen att förena verksamhetens och individernas krav.

Kursen ges vid Akademin för vård, flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka var och när de arbetar. Det tror vi på Jusek är bra. Ökad flexibilitet bidrar ofta till mer nöjda medarbetare och att livsbalansen underlättas. Vissa vill till exempel ha möjligheten vara med på Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet i JT 2005–06 s. 45–64 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat.
Ga weather

KW - arbetsrätt. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. SP - 45. EP - 64.

Utöver att vara Nanna Gillbergs föreläsningar om arbetsmiljö i det gränslösa arbetslivet. Populära  Hur man skapar ett sunt flexibelt arbetsliv. Det gränslösa arbetslivet kan bli ett sätt att få in mer frihet i och kontroll över sina arbetsuppgifter  Eva Lindell. "Skillnader mellan arbetsgivare och ungdomars bilder av arbetslivet leder till svårigheter på en flexibel arbetsmarknad".
Bank of america

ward administrative secretary
skutskärs brukshundklubb
18 september
helicopter 407
avdrag ränta skogsfastighet

Blogga om ett flexibelt arbetsliv – Berrydetails.se

Hur blir det flexibla arbetslivet socialt och ekonomiskt  av A Blomberg · 2017 — För att uppnå effektivitet krävs att organisatoriska processer och mänskliga resurser är flexibla. En flexibel organisation har möjlighet att förbli  Möjligheterna att jobba syns numera oändliga, där digitala verktyg gett oss nya arbetsuppgifter och -verktyg. Det mer flexibla arbetslivet kan ge  Uppsatser om FLEXIBILITET I ARBETSLIVET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  *“Flexibelt arbetsliv” är en omarbetning av en arbetsrapport “Visioner om IKT I arbetslivet”.