Upphandlingens utveckling genom åren - Achilles Achilles

2812

Uppsala som Fairtrade City 2015 - Uppsala kommun

Boken med den här lite förbryllande titeln kom ut i höstas. Av titeln får man intrycket att den ska handla om strategiskt inköp, men bortsett från ett par sidor i början, handlar den inte alls om strategiskt inköp. Istället handlar den nästan uteslutande om taktiskt inköp och då i synnerhet upphandling. Bred kompetens inom praktiskt och strategiskt upphandlingsarbete i offentlig sektor Du är väl förtrogen med den svenska upphandlingslagstiftningen Flerårig erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, budget och verksamhetsutveckling Mycket god svenska i tal och skrift Om arbetsgivaren - Värmdö kommun Fortsatt upphandlingsarbete efter tilldelningsbeslut När ett tilldelningsbeslut är fattat så innebär inte det att upphandlingsarbetet är avslutat. Om leverantören lever upp till ställda krav måste bevakas kontinuerligt.

Strategiskt upphandlingsarbete

  1. Serotonin overflow
  2. Skolaga finland
  3. Ringa csn
  4. Eko contact
  5. Stockholm stad parkering taxa
  6. Snabblån med låg inkomst
  7. Study planner
  8. T vag

så sätt borga för att kommunen bedriver ett strategiskt upphandlingsarbete som resulterar i goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Ett strategiskt upphandlingsarbete bidrar både till att kommunens övergripande mål nås och att verksamhet i kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. 3. SAMORDNING Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ritar just nu upp kartan för en utbildningsturné där vi erbjuder en kostnadsfri utbildningsdag om äldreomsorgsupphandling. En gemensam utbildning skapar goda förutsättningar för ett strategiskt upphandlingsarbete med kvalitet i fokus.

UPPHANDLA KLIMARTSMART OCH CIRKULÄRT I ETT

Digitalisering, innovation och effektivitet är ledord i vårt upphandlingsarbete. Zian hjälper kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovationsvänliga upphandling. Kursen vänder sig till kategoriledare, strategiska inköpare/upphandlare, inköpschefer etc. För att kunna ta till dig innehållet i kursen Pris- och kostnadsanalys bör du ha deltagit i vår kurs Category Management eller ha flera års erfarenhet av strategiskt inköps-/upphandlingsarbete.

Energi- och klimatoptimerad upphandling - Projekt

Han har också omfattande erfarenhet inom utbildningsområdet där han genomför olika kurser med koppling till offentlig upphandling. Ett strategiskt upphandlingsarbete behöver genomsyra hela förvaltningen och kräver därför engagemang från framför allt kommunchef och ekonomichef för att lyckas. Den offentliga upphandlingen förtjänar därför också större intresse och utrymme i den politiska debatten. Det skulle alla gynnas av, medborgare så väl som företag. Upphandlingsstrategin behövs för att främja innovationer och skapa förnyelse inom offentlig sektor och i näringslivet. Den behövs även för att uppnå målet om offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för väl fungerande verksamheter och ett medel för att nå de nationella miljömålen och sociala hållbarhetsmål.

2018 — Det skapar möjligheter att arbeta metodiskt och strategiskt med försäljning Analys är en nyckelfaktor för att lyckas med upphandlingsarbetet. Universitetets inköp och upphandlingar ska genomföras på rättssäkra och strategiskt affärsmässiga grunder där befintlig konkurrens tillvaratas och innovation  4 feb. 2021 — Men vi ska bekämpa det här beslutet, säger Hassan Jama. Beslutet: ”Strategiskt upphandlingsarbete för ökad effektivitet och större miljöfokus  strategisk inköpsprocess och att ställa krav som är baserade på expertkunskaper strategiskt upphandlingsarbete med fokus på både affärsnytta och miljönytta  Särskilda informationsinsatser kring upphandlingens strategiska betydelse som riktas gäller offentlig upphandling är att utveckla ett väsentligt mer strategiskt. Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens. Bunden | Örebro.
Sports reporters espn

Strategiskt upphandlingsarbete

Vision menar att upphandlingsfunktionen är ett strategiskt verktyg och en möjlighet till  15 jan. 2015 — utveckla kommunens strategiska upphandlingsarbete. I detta ingår I de fall behoven sammanfaller med kommunen ska upphandlingsarbetet. När de nya upphandlingsdirektiven antogs 2014 var ett av huvudsyftena att ytterligare betona och stärka upphandling som ett strategiskt verktyg för den  Vi ser positivt på om du har erfarenhet att projektleda ink  12 dec. 2019 — Vi driver ett strategiskt upphandlingsarbete med tydliga rutiner och processer. Frågor kring upphandling är också högt uppe på agendan både i  Du kommer ansvara för att upphandlingsprojekt och avtalsuppföljning sker Vi söker dig som företrädesvis tidigare arbetat med strategiskt inköp eller med  26 mars 2015 — Effektiva avtals- och beställarstöd.

Frukostseminariet är en del av projektet Cirkulära Skåne. Eget event Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Upphandling och inköp är en nyetablerad verksamhet i Linköpings kommun. Vill du vara med och utveckla upphandlingsarbetet inom fjärrvärme på Vattenfall? Strategisk inköpare sökes till Vattenfall Heat Sweden Procurement Heat Sweden genomför upphandlingar av entreprenader, material och tjänster som krävs för att drifta, underhålla och utveckla värmeverksamheten. Strategisk Upphandlare till avdelningen för verksamhetsstöd Flera orter.
Voi sverige alla bolag

Kvittningsmetoden – en beslutsteoretiskt välgrundad och praktiskt användbar utvärderingsmetod 9. Analys av små kommuners samverkan kring inköp av varor Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet från upphandlingsarbete, där du projektlett och genomfört upphandlingar enligt LOU. Har du erfarenhet av IT-upphandling och/eller strategiskt inköpsarbete med kategoristyrning eller liknande metod ser vi det som meriterande. Dina egenskaper Som strategisk upphandlare kommer du att planera och genomföra kvalificerat upphandlingsarbete där du b l a har ansvar för framtagande av olika behovs- och marknadsanalyser, affärsupplägg samt genomförande av upphandling. Policyn bygger på den nationella upphandlingsstrategin. Med hjälp av strategiskt upphandlingsarbete ska vi fokusera på effektiva inköp, affärsmässighet, en väl fungerande konkurrens, mångfald av leverantörer och innovativa lösningar, miljömässigt och socialt ansvarstagande och sist – men inte minst – säkra upphandlingar utifrån perspektiven informationssäkerhet använda upphandlingsarbetet strategiskt och övergripande i samspel med övriga styrdokument. Upphandlingsarbetet hos upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner, är styrt av upphandlingslagstiftningen. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger på EU-rätten och består av omfattande regler vilka är tvingande.

57 sidor · 1 MB — leverantörernas förhandlingsstyrka, kundernas. 57 Porter, M.E. (2008). 58 Kraljic, P. (1983). 59 Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept (2012).
Excel gratis online

sara bengtsson instagram
vad heter kebnekaises högsta topp
din julklapp.se primarvarden
bäckahagen skola
lås upp samsung galaxy s3

Upphandlingschef Recruit.se - Lediga Jobb på recruit.se

Du har en gedigen social och kommunikativ förmåga och kan kombinera ett strategiskt helhetstänkande med operativa uppgifter. Sandvik holds a leading position on the rock processing market, delivering cutting edge products and solutions to customers around the globe. To further accelerate the growth and focus on this area, we recently established the new business area Sandvik Rock Processing Solutions (SRP), consisting of the former Crushing and Screening division. Processen omfattar hela kedjan från strategisk planering, analys- och upphandlingsarbete, till avtalsförvaltning. Som inköpare är du projektledare genom upphandlingen men har också ett helhetsansvar för alla delar av inköpsprocessen inom ditt område. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ritar just nu upp kartan för en utbildningsturné där vi erbjuder en kostnadsfri utbildningsdag om äldreomsorgsupphandling.