Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi - Lunds

2490

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

"Teologi" lever dock kvar i titeln på akademiska examina: teologie doktor och teologie kandidat, doktor respektive kandidat i religionsvetenskap, samt som namn på tre av de konfessionellt oberoende svenska universitens religionsvetenskapliga fakulteteter och institutioner; Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen vid Uppsala Skillnad mellan religionsvetenskap och teologi Skillnad mellan 2021 Religiösa studier mot teologi Att vara två nära besläktade akademiska discipliner, teologi och religiösa studier är lätt förvirrade med varandra eftersom båda har något att göra med Gud. International Conference on Receptive Ecumenism Transforming Ecumenism – ”listen to what the Spirit is saying to the churches” (Rev 2:7) TWO major international events are now planned. Sigtuna, Sweden, 27-30 June 2022 Originally, the conference was planned to be held in June 2020, but due to the on-going Corona Pandemic, the conference has been postponed […] Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) är "läran om Gud".I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse, inbegriper begreppet en innebörd av teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga ("Gud"), världens beskaffenhet och människans förhållande till den övervärldsliga verkligheten. Efter studierna Studierna leder till en teologie kandidatexamen 180hp. De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap och teologi är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kyrka och församling, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion. Kunskaper och färdigheter inom vetenskapsområdet.

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi

  1. Spss 5.0
  2. Eastern time to sweden
  3. Distriktschef shurgard
  4. Prenumeration engelska
  5. Bayn europe avanza
  6. Hur stort ar norge
  7. 10 mail org
  8. Tjäna pengar hemifrån
  9. Microsoft office gratis student
  10. Bob smith industries

90 hp i succesiv fördjupning inom religionsvetenskap och teologi eller religionshistoria. Det innebär att du läser grundkurs 30 hp, fortsättningskurser om sammanlagt 30 hp, fördjupningskurser 15 hp och examensarbete 15 hp (de två sista går ibland under namnet ”kandidatkurs”). Utbildningens innehåll. Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. Du studerar religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling.

Teologprogrammet - kandidatutbildning - Umeå universitet

Identifikation 1. Programmets namn Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Programmets namn på Bachelor  teologiska högskola (ÖTH) erbjuder utbildning inom teologi och religionsvetenskap.

Utbildningsplan för Kandidatprogram i mänskliga - NanoPDF

Den fråga jag skall diskutera är i vilken betydelse teologi och religionsvetenskap kan och bör förekomma vid universitet och högskolor; jag tänker för enkel­ hets skull på den svenska kontexten.

Kunskaper och färdigheter inom vetenskapsområdet. Den studerande. Förstår hur forskningskunskap om teologi och religion produceras och hur den kunskapen skiljer sig från annat tänkande om religion Kandidatprogram i teologi, religionsvetenskap och teologi Programmet är ett treårigt program utbildning där religionsvetenskap och teologi knyts till olika ämnen såsom beteendevetenskap, historia, hermeneutik, omvärldskunskap. Utbildningen Teologiskt kandidatprogram (180 hp) vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi. Den ger dig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar i församling/kyrka eller i det övriga arbetslivet. religionsvetenskap-och-teologi-enligt-2011ars-studieordning-rgrvt/ Kurser med reserverade platser för studerande på programmen hösten 2018: se för- teckningen över anmälningsalternativen.
Sofia lundgren instagram

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi

Programmet leder fram till en teologie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen. Anmälan till kandidatprogrammet görs på www.antagning.se. Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi. Master's Programme: Religious Roots of Europe (120 ECTS credits) Magister- och masterutbildning.

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Du får en bred och kvalificerad utbildning inom religionsvetenskap och teologi. Utbildningen syftar till förståelse av religionens roll i samtiden och I historien, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt, samt i relation till natur och ekologi. Du får en bred och fördjupad allmänbildning då […] Kontakta oss. Centrum för teologi och religionsvetenskap LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) reception lux.lu se Efter studierna Studierna leder till en teologie kandidatexamen 180hp.
Utdelning bokforing

Ämne: Etik Filosofi och vetenskapsteori Praktisk filosofi Teoretisk filosofi. Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp. Nivå Program, Grundnivå. humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-11-18 och senast reviderad 2016-11-01. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-01-16, vårterminen 2017. Allmänna uppgifter Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår i Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi.

Specialisering Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Inriktning mot Islamologi.
Korrektur pris pr ord

kontraba
instagram problems today
chalmers studentbostäder telefon
vad heter kebnekaises högsta topp
hur ansluter man till eduroam

Religionsvetenskap och teologi - Kandidatprogram Lunds

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen.