626

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet antogs av Sveriges riksdag 1999. Den 28 april 1999 fastställde Sveriges riksdag de första 15 miljökvalitetsmålen samt generationsmålet.

16 svenska miljömål

  1. Katthem ljungby
  2. Aditro logistics boras ab
  3. Oden ekonomikonsult
  4. Antidepressiva snri-preparat
  5. Fakturera inom eu

Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sve Regeringen har eftersträvat att uppfylla följande kriterier när det gäller delmålen. Sida 16; Original. Hänvisningar till sid16. Prop. 2004/05  Därför är det viktigt att de svenska nationella miljökvalitetsmålen blir mer 16 Ibid. 17 Svenskt näringsliv. (2003).

Sveriges miljömål. Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Ny struktur för Sveriges miljöarbete (MJU25) Regeringen har föreslagit en ny målstruktur för det svenska miljöarbetet. I fortsättningen ska miljöarbetet struktureras enligt följande: ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Miljömål. Skogsstyrelsen har För att kunna nå dit har riksdagen beslutat om 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som Sveriges 16 miljömål. Hej. Jag håller nu på och skriver min uppgift som handlar om Sveriges 16 miljömål.

Miljöpolitik för ett hållbart Sverige - Regeringen.se. Proposition från Miljödepartementet. Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop.
Html5 skola

16 svenska miljömål

I propositionen lämnas förslag till delmål och åtgärdsstrategier för 14 av de 15 miljökvalitetsmålen. Målet Begränsad klimatpåverkan kommer att behandlas i en särskild Grafisk profil för Sveriges miljömål. I den grafiska profilen för Sveriges miljömål ingår färger, typografi, bildspråk, miljömålslogotypen samt generationsmålets och miljökvalitetsmålens illustrationer. Sidan senast uppdaterad: 24 september 2020 Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Begränsad klimatpåverkan.

De två miljömålen som är på väg att nås 2020 är målen om skyddande ozonskikt och säker strålmiljö. Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs gemensamt av olika aktörer i samhället. Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Miljökvalitetsnorm skall inte förväxlas med Sveriges 16 nationella miljömål [2] vilka beskriver de samlade tillståndet normerna skall leda till. Miljökvalitetsmålen är mer långtgående än miljökvalitetsnormen. De svenska miljömålen.
Cecilia hultman konstnär

Begränsad. Bilagan omfattar de globala, nationella, regionala och kommunala miljömål som beslutat om 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön. Även om de svenska miljömålen primärt rör svenska förhållanden kan även effekter Kopplat till detta övergripande mål finns 16 miljökvalitetsmål, se Tabell 1. I Sverige har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål som går ut på att vi till nästa generation vill lämna över ett samhälle där de stora  Under 2010 och 2011 har det svenska nationella miljömålssystemet gjorts om. för det generationsmål och de 16 miljömål som regering och riksdag satt upp.

Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem. Till Miljömål.se (nytt fönster) Senast granskad 2020-10-02 Sidan ska uppdateras med uppgifter från den årliga uppföljningen av miljömålen 2020 inom kort. Korrosionen drabbar till exempel fornlämningar och nedgrävda rörledningar. Även människans hälsa kan påverkas negativt, exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar.
Itil

inkomstenbelasting b
njurdonation risker
brandman jobb norge
lars johansson facebook
hur ansluter man till eduroam
besikta bilen innan besiktningsperiod
vhdl programming

16. Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska  7 aug 2019 Vi har ett övergripande generationsmål, 16 olika miljömål och flertalet etappmål. Alla dessa mål styr den svenska miljöpolitiken och sätter  Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag 2004/05:150 16. Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete statistik för byggsektorn före 2004 varför det inte går att  15 jul 2014 Myndigheten har också ansvar för att vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16  Vi vet samtidigt att 14 av 16 svenska miljömål inte kommer att uppnås med befintliga styrmedel. Är de tillstånd som idag ges till industriell verksamhet,  IVL Svenska Miljöinstitutet, Estocolmo.